1. Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény
 2. 1993. évi XCIII. Tv a munkavédelemről
 3. A foglalkozás egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995 (VII.14.) Korm. rendelet
 4. A foglalkozás egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995 (VIII.25.) NM rendelet
 5. A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996 (VIII.28.) NM rendelet
 6. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
 7. A keszon munkáról szóló 6/1987 (VI.24.) EüM rendelet
 8. A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM. rendelet
 9. A 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
 10. 3/2002 (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelete a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 11. 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 12. 3/2002. SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek megvilágításáról
 13. 22/2005. (VI:24.) számú EüM rendelet a kéz/kar és az egésztest rezgés expozícióról
 14. 66/1999. Eü.M. rendelet egyéni védőeszköz juttatás belső szabályozása
 15. 25./1998. (XII. 27.) EüM. rendelet a kézi tehermozgatásról
 16. 50/1999. (XI.3.) EüM. rendelet a képernyő előtti munkavégzésről
 17. 26/2000. (IX. 30.) EüM. rendelet a foglalkozási rákkeltőkről
 18. 12/2006. (III.23.) EüM. rendelet az azbesztről
 19. 213/2007. (VIII. 7.) Korm. rendelet a rehabilitációról
 20. 18/2008. (XII. 3.) SzMM rendelet az egyéni védőeszközökről
 21. A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről (18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet)