Bánáti Anna

Bánáti Anna

nővér
Belkovicsné Dér Julianna

Belkovicsné Dér Julianna

nővér
Demeter Márta

Demeter Márta

nővér
Dózsa Péterné

Dózsa Péterné

nővér
Pilinyi Ottóné

Pilinyi Ottóné

nővér
Talabér Zoltánné

Talabér Zoltánné

nővér